Az elemek mágiája

Az elemek mágiája

Véleményem szerint a mágia nem más, mint a világ működési rendjében megfigyelt információk, összefüggések olyan halmaza, amire még nincs tudományos magyarázat. Amikor mágiáról beszélünk, az minden esetben létezésünk gyökereihez visz. Múltunk és történelmünk egy darabja, ami jellemző az adott népcsoportra, amiben keletkezett. Azért van jelentősége, hogy a mágia területén tett utazásunk melyik népcsoporthoz tartozik, mert általában mindenkinek a saját „nyelvén” megfogalmazott gondolatok a legérthetőbbek. Ennek alapvető oka, hogy anyanyelvünk szimbolikája a tudatalattinkban gyökeredzik.

Az elemek mágiája

elemek mágiája

A magyar mágia az elemek mágiája

Az elemek mágiája az alapja a magyar mágiának. Mi magyarok, messzire visszanyúló népemlékezettel bírunk. Ennek a korszakokon átívelő népemlékezetnek a hagyatéka a néphagyományainkban, a mesevilágunkban és magában a nyelvünkben elrejtett tudás. A tündérmesék és a népmesék, amik különböző varázslatos elemekkel bírnak, az elemek mágiájának tanait hordozzák magukban. Mesevilágunk varázslatos lényei, mind kapcsolódnak valamelyik elemhez és az általuk elmesélt történetek tanítanak valamit az adott elemről. Népművészetünk szintén rejtett tudást hordoz. Egyes népi motívumok konkrét üzenetet rejtenek, amit ma már kevesen tudnak olvasni. Az anyanyelvünk szintén hatalmas szakrális információt hordoz.

Mikor elkezdtem foglalkozni a négy elemmel – hogy egy korábbi álmomnak megfelelően keressem a gyökereimet –, nem gondoltam, hogy még a rovásírás is a segítségemre lesz. Aztán egyszer csak rádöbbentem, hogy rovás jeleink azért olyan varázslatosak, mert szimbolikusan hordozzák magukban hitünk egyes elemeit. Többek között ettől vált a nyelvünk a mágusok nyelvévé.

A négy elem mágiája

A magyar mágia szerint a világot négy elem alkotja. Ez a négy elem a tűz, a víz, a levegő és a föld. Ezen elemekből épül fel minden. A fizikai síkon, az energia világában és a lélek mezején is. Vagyis a világot teremtő elemek olyan elemi energiák, amelyek által a lélek dolgait is meg lehet határozni és az anyagot is jellemzik. Hitünk szerint, az érzésektől az érzelmekig, az indulatoktól a személyiségig és az anyagtól az élő szövetig, mindent a négy elemből épített a teremtő. Egy ilyen világban (világnézettel), ha képesek vagyunk az elemi energiákat irányítani, uralni, akkor jelentős lépést tehetünk afelé, hogy egészségünket megőrizzük, vagy akár visszaszerezzük, ha a megőrzése már nem lehetséges.

Bevezetés az elemek mágiájába

bevezetés az elemek mágiájába tanfolyam
bevezetés az elemek mágiájába tanfolyam

…egy tanfolyam, ami elindít ezen az úton!

Szellemisége

A magyar mágiának a jellemző tulajdonságait nem csak annak gyakorlásához használt technikák határozzák meg. A szellemisége is jelentős, mivel ez mutatja meg a technikák használatának erkölcsi hátterét. Ez mutatja meg a helyes utat, ami ezen a tudományos, bizonyítékok nélküli világban segít eligazodni. A magyar mágia alapvetően az életet és az élet tiszteletét szolgálja.

„A szeretet az egyetlen lámpás, ami minden körülmények között megmutatja a helyes utat. A mágia az egyetlen tudomány, ami használja ezt a lámpást, hogy feltárja az igazságot.”

tanfolyam
Az embertől Istenig

Vélemény, hozzászólás?